Co se u nás dělo

 

Dne 26. 9. ve škole proběhl první projektový den - Evropský den jazyků.

Slaví se každoročně, letos připadl na čtvrtek. Školáci se těšili, protože mohli přijít bez aktovek. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a důlěžitost studia cizích jazyků. Na území dnešní Evropy se vyskytuje asi 225 domorodých jazyků. Geograficky je nejrozšířenějším jazykem ruština, němčina, angličtina, francouzština, italština, polština a ukrajinština.

Kořeny Evropského dne jazyků sahají do roku 2001, do prvního kola se zapojilo 45 zemí.

Tento den jsme si vyprávěli o různých zemích, o jejich zvycích, byly připraveny vědomostní soutěže, skupinové aktivity a děti se učily získávat potřebné informace z encyklopedií, internetu, a učily se vzájemně si pomáhat a tolerovat svoje názory a postoje. Program probíhal celý den, některé děti si samy připravily referáty, s kterými si daly hodně práce. Děkujeme, jsou šikulky!

Moc jsme si to užili a těšíme se na nějaký další projektový den.

 

 

Dne 8.10. školáci jeli do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na kurz smaltování.

Autobus jsme zaplatili z kulturního fondu a objednali ho z VOŠ Bystřice nad Pern. Děti absolvovaly tříhodinový kurz pod vedením pracovnic galerie. Všichni se naučili vyrobit si cedulku z měděného plíšku, na ní si vyryli své jméno a rok a cedulky si pak natřeli vybranou barvou a nechali zapéct. Své krásné výrobky si hned odvezli domů. Ze zbylého kousku plíšku si vyrobili malou drobnost pro radost.

Jelikož zbyl ještě čas, navštívili také samotnou výstavu v galerii a absolvovali procházku po městě. Všichni přijeli velmi spokojení a radostní, že zvládli tak obtížnou techniku. Výrobky jsou velmi povedené a můžete si je prohlédnout ve škole.

Děkujeme  rodičům za příspěvek 70 Kč.

 

 

Dopravní hřiště v Poličce.

Ve ČT 17.10. se školáci vypravili s paní učitelkou Šauerovou na dopravní hřiště. Protože se vyjíždělo brzy, stihli spoustu věcí. Nejdříve navštívili Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, konkrétně expozici, která dokáže vtáhnout každého návštěvníka do dějin a a časů našich předků. Vyzkoušeli si i dobové šaty a kostýmy. Cestou na expozici si prohlédli měšťanské domy a jejich zdobená vrata a ukázali si, kde je radnice atd.

Dopravní výchova byla rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části si děti zopakovaly značky, křižovatky a semafory. Pro některé to byla velká výzva. Praktická část byla věnována samotnému ježdění na dopravním hřišti, a to na čtyřkolkách a jízdních kolech. Děti byly velmi šikovné, program je bavil a hodně se naučily. Měli jsme štěstí, i když to ráno nevypadalo, a přálo nám i počasí. Hurá !!!

Na závěr proběhla  soutěž, v níž se projevila  řidičská zdatnost a odvaha všech.

1. místo v soutěži - Štěpa Pantůček

2. místo - Míra Urbánek

3. místo - Romča Zbytovský.

 Moc gratulujeme !!!

 

 

Italský student Samuelle Cossu z Erasmu 

Dne 31.10.2019 k nám zavítal student z Itálie Samuelle, který s námi strávil celý den. Jedná se o projekt Erasmu.  S dětmi se učil, hrál s nimi hry a strávil s nimi hodinu v tělocvičně. Děti se velmi hezky snažily dorozumět se anglicky, byli jsme pilotní škola, Samuellova první škola po jeho příletu ze Sardinie do ČR. Bylo to pro všechny nové a věříme, že časem děti získají ještě větší sebevědomí v anglické konverzaci. Další setkání se Samuellem proběhne v pondělí 18.11.2019 a pak 9.12.2019.

 

 

Tělocvik s fotbalovým trenérem Zdeňkem Veselým ze Žďáru nad Sázavou

Ve ST 6. 11. jsme měli velmi hezkou hodinu TV. Hodiny TV si užíváme vždy, neboť naše dětí mají sportovního ducha a my jsme za to rádi, teď se jim ale věnoval fotbalový trenér, který je pořádně prohnal. Měl nachystané zajímavé aktivity, během nichž si děti procvičily všechny možné dovednosti a obratnost, hodina utekla neskutečně rychle a my jsme si jen přáli, aby byla nekonečná.

Pan Veselý k nám opět zavítá na jaře, kdy bychom mohli cvičit venku, což nám skýtá ještě větší možnosti, díky většímu prostoru, než má naše tělocvična.

Sportu zdar :-)

 

 

Konzultační odpoledne pro rodiče

V pondělí 11.11. proběhlo konzultační odpoledne pro rodiče. Ti se přišli informovat o chování a prospěchu svých dětí. Zúčastnili se téměř  všichni rodiče. Děkujeme za spolupráci, které si vážíme.

 

 

Den otevřených dveří - úterý 19.11.2019

V naší škole je takový den novinkou a velmi jsme se na něj těšili. Účast nebyla tak silná, jak jsme předpokládali, možná je to tím, že většina maminek a tatínků dopoledne pracuje. Přesto nějací hosté přišli, dali jsme si společně kávu a vynikající cukroví, které pro nás všechny napekly děti Pantůčkovy se svou maminkou Evou - děkujeme moc. Návštěvníci si prohledli celou školu, popovídali jsme si o všem možném a společný dopolední čas nám tak velmi svižně uběhl. Příští rok se nás třeba sejde zase o trochu víc :-)

 

 

Babičky četly dětem - týden od 18.do 20.11.2019

Od pondělí do středy nás vždy po obědě navštívila jedna babička dobrovolnice, která přišla dětem v mateřské škole před spinkáním přečíst pohádku. Pro děti to bylo zajímavé zpestření, pěkně poslouchaly, a všem babičkám se povedlo děti skutečně pohádkou uspat. Děkujeme moc paní Vlastě Grohové, Bohušce Peškové i Zdeně Hájkové, že nám s láskou věnovaly svůj čas.

 

 

Lektorka čtení u nás ve škole

 Ve čt 21.11. nás pro změnu navštívila paní učitelka, t.č. v důchodu, Boženka Boučková z Bystřice nad Pernštejnem. Je to kantorka s letitou praxí a odbornice na dětské čtení a přednes. Pozvala jsem ji proto, aby si naše školáky poslechla jak čtou, procvičila s nimi výrazné čtení a rády jsme si s paní učitelkou Šauerovou vyslechly spoustu postřehů a dobrých rad, jak děti ve čtení ještě více zdokonalovat. Nebude to ani moc třeba, protože paní Boženka děti moc pochválila. Líbilo se jí jejich čtení i to, jak se při hodině chovají a spolupracují. Děkujeme tedy paní Boučkové, ale i všem dětem, že tak skvěle prodaly vše, co se zatím naučily. Jen tak dál! :-)

 

 

Školáci si vyjeli do divadla

 V pondělí 25.11. byli školáci přizváni ZŠ v Dalečíně, aby se jeli podívat to KD v Bystřici nad Pernštejnem na čertovské divadelní představení. Dětem se divadelní hra líbila, přijely veselé a spokojené. Návštěva divadla patří do kulturních a sociálních dovedností žáků, takže i když se může jevit jako ztráta času, děti se tím učí: jak se do divadla obléknout, jak se tam chovat... a zažijí při tom tom živou interakci s herci, kterou jim například sledování TV nebo počítače rozhodně nedá. Na jaře plánujeme návštěvu nějakého vybraného divadla v Brně. Zvažujeme uspořádat divadlo s možností pozvat i rodinné příslušníky. Budeme blíže specifikovat, až se plán uvaří :-)

 

 

Výlet na otočku - prodejní vánoční výstava Jimramov

 V úterý 26.11. jsme si pouze na hodinku zajeli linkovým autobusem, který hradila škola, do Jimramova, kde v těchto dnech probíhala prodejní vánoční výstava. Jeli školáci i mateřinka, prohlédli jsme si nejen výstavu, ale i budovu staré školy, která je plná historických exponátů používaných dříve v domácnostech, a viděli jsme také pohyblivý betlém. Zlatým hřebem, jako vždy, bylo nakupování dětí pro radost. Odjížděli jsme s perníčky, zvonečky, náušnicemi, svícínky, voskovými svíčkami... co kdo rád. Vrátili jsme se vymrzlí a šťastní a hurá zpět do lavic a k učení :-)

 

 

V pátek 29.11. jsme vyráběli v družině adventní věnce

Nakonec nás vyrábělo pouze pět. Některé děti byly nemocné, některé vyrábět nechtěly. Děti se naučily, jak omotat korpus chvojím a připevnit ho pomocí drátku, poté si samy navrhly, jak si své ozdoby a svíčky na věnec umístí. Odvážnější se učili pracovat s tavnou pistolí a lepili si ozdoby sami, těm méně odvážným se pomohlo. Věnce se moc povedly, byly nádherné, co věnec, to originál, a děti se je hned onesly domů, aby si mohly zapálit první adventní svíčku. Moc nás to bavilo, proto si z tohoto milého tvoření uděláme tradici. Ale nepředbíhejme, letošní advent teprve začíná :-)

 

 

Zpívali jsme u rozsvícení vánočního stromečku v obci

V sobotu 30.11. jsme se sešli před kulturním domem, abychom rozsvítili vánoční stromeček a přivítali tak Vánoce. Program jsme s dětmi pečlivě nacvičili, hrálo se a zpívalo. Abychom byli dobře slyšet a nikdo nebyl ochuzen o to potěšení, poprosila jsem o spolupráci pana Jiřího Škáchu, ten se postaral o ozvučení. Úvodní slovo vedl katolický pan farář z Jimramova, pan Materk Husák. Měl krátkou, ale velmi hezkou řeč.

Děti byly úžasné, po trémě ani památka, odehrály a odzpívaly vše se zdravým sebevědomím a především s úsměvem na tváři a s radostí. Jsme na ně hrdé.

Obec připravila skvělé občerstvení, podávalo se cukroví x druhů, nazdobené tak, že by mohlo hned soutěžit o cukroví roku, pro děti čaj a pro dospěláky punč. Atmosféra byla krásná, přátelská a opravdu vánoční.

Děkuji dětem i dospělým a také všem těm, kteří nás přišli podpořit a přišli si nás poslechnout. Vánoce můžou začít...

 

 

Den s Ježíškem a vánoční posezení ve škole

ÚT 17. 12. 2019 bylo plné zážitků. Ráno k nám do školky a do školy přišel Ježíšek a donesl spoustu dárečků, se kterými si děti mohly hrát po zbytek dne a i dny další.  Také si nadělovaly děti navzájem. Školácí si vybírali sami, koho chtějí obdarovat, školkáčci si kamarády vylosovali. Máme radost, že se vše povedlo a nezůstal nám  nikdo bez dárečku a byli jsme ušetřeni slziček, protože ty opravdu k tak slavnostnímu dni nepatří.

Odpoledne jsme uspořádali ve škole setkání s rodiči. Předvánoční posezení. Děti zahrály divadlo, zazpívaly koledy a s pomocí rodičů a prarodičů zdobily perníčky, které předtím napekly s paní učitelkou v naší kuchyňce. Perníčky se potom vázaly na větvičku ozdobnými mašličkami a mohli jsme přivítat Vánoce. Po společné kávě a čaji si děti hrály, rodiče si povídali a všichni jsme si užili hezký vzájemně strávený čas.

Děkujeme rodičům i prarodičům za hojnou účast a dětem za to, jak pěkně vše zvládly.

 

 

Beseda na téma INTERNET - moje bezpečí

Ve ST 18. 12. 2019 nás navštívila paní Ing. Jitka Zelená z MAP Bystřice nad Pernštejnem. To je organizace, se kterou například spolupracujeme v programu Erasmus - zahraniční studenti do škol.

Přijela s velmi zajímavým programem pro děti, který se týkal bezpečného počínání na internetu a sociálních sítích vůbec, lehce se dotkla i kyberšikany a dalších v současné době často skloňovaných témat.

S dětmi si nejdříve popovídala a zjistila jejich povědomost o sociálních sítích a fungování na nich, zahráli si  nějaké hry a společně diskutovali o spoustě věcí, týkajících se tohoto problému.

Program besedy: 

. beseda: Internet a sociální sítě

∙ Přednosti a nedostatky, fenomén Facebook

∙ Digitální stopa

∙ Jak se na internetu chovat bezpečně a čeho se vyvarovat?

∙ ochrana soukromí – fotografie/sdílení, nevhodný obsah

∙ nástrahy internetu registrace, bezpečná hesla, on-line nákupy

∙ kyberšikana, závislost na internetu

Děti se dozvěděly spoustu nového, oprášily to staré a beseda byla přínosem pro nás všehny. Děkujeme !!!

 

 

Další den se studenty z Erasmu - 13. 1. 2020

Dnes jsme opět měli den se studenty ze zahraničí. Tentokrát se k Samuelovi přidal ještě Carlos. Ten přicestoval ze Španělska. Měli jsme společně hodinu matematiky, studenti střídavě pracovali s dětmi z různých ročníků, zjistili jsme i zajímavosti typu, že ne vše se učí u nás stejně jako v Itálii nebo Španělsku, což bylo pro děti překvapivé.

Dále oba pracovali s dětmi ze školky, vyráběli zimní dekorace, skládali puzzle a hráli s dětmi sportovní hry v tělocvičně. Při tom se naši nejmenší snažili naučit nějaké to slůvko z AJ a Samuele s Carlosem zase nasávali trochu češtinu.

Spolupráce se zdá přínosná, děti se vždy moc těší a je vidět, jak se víc a víc osmělují a snaží se využít vše, co už z angličtiny umí. Získávají nejen zkušenosti v cizím jazyce, ale i větší sebevědomí. A tak to má být :-)

 

 

Česko čte dětem

V pondělí a úterý 24.2. a 25.2. 2020 i u nás proběhlo čtení dětem. V pondělí nás se svým programem navštívila Markéta Groulíková, četla dětem z knihy Fridy Pistori - Pohádkový herbář. V úterý jsme přivítali spisovatele Jana Opatřila. Ten přivezl svou knihu Kapřík Metlík. Dětí k naší neradosti nepřišlo mnoho, ale těm, kteří přišli, se program moc líbil. Někteří z nich si odnesli i dárek - co jiného samozřejmě, než knihu. Doufáme, že se nás příští rok u čtení sejde víc.

 

 

Setkání s rodiči u kávy a čaje

Čtvrtek 27. 2. 2020 patřil setkání rodičů z MŠ i ZŠ. Potkali jsme se ve třídě školáků. Hlavním cílem bylo mj. jmenování školské rady. Proběhlo úspěšně, jednomyslně byly schváleny za kolektiv ZŠ Marcela Pešková, za rodiče z MŠ Eva Pantůčková a Hana Urbánková, za rodiče ZŠ Věra Zbytovská.

Rodiče se dozvěděli o plánech na školní výlet, o plánovaném jarmarku dětí v KD Unčín, o Noci s Andersenem aneb dobrodružnému spaní ve škole - poprvé v historii unčínské školy, o jarním cyklistickém výletu školáků ( pravděpodobně k Víru ), hovořilo se o lekcích plavání, zápisu do MŠ a ZŠ pro školní rok 2020/2021, o józe pro dospělé. Rodiče byli seznámeni s myšlenkou, že se se postupně naučí sledovat informace pouze na školní nástěnce či webu školy, abychom nemuseli stále lepit a tisknout lístečky - šetřme naše lesy :-).

Všem maminkám, které přišly, i jednomu zástupci z řad mužů, panu Doležalovi , děkuji za jejich čas, který jsme společně přijemně strávili.

 

 

Další den se studenty ze zahraničí

 V pondělí 2. 3. jsme opět měli návštěvu ze Španělska a Itálie, naše dva studenty z Erasmu - Samuela a Carlose. S dětmi v MŠ byli na procházce, zahráli si pexeso a pamětní hru s kartičkami, se školáky procvičovali aj a hráli anglické hry. Další naše setkání s nimi připadá na začátek dubna.

 

 

 

 

 

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení